Zorgverzekering

Sinds 1 januari 2008 ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging BATC.
( Beroepsorganisatie Therapeuten &  Belangen associatie Consumenten ) met reg.nr. BR-0995. Voor informatie over deze beroepsvereniging zie www.batc.nl.

Bact

Deze beroepsorganisatie heeft onder andere ten doel de krachten van natuurgeneeskundige zorgverleners te bundelen met als doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg.
Daarnaast komt de BATC op voor de consumentenbelangen waar het gaat om aanspraken op verzekeringsvergoeding.
De bij de BATC aangesloten therapeuten zijn gekwalificeerd voor zorgverzekeraars waardoor de consulten geheel of gedeeltelijk door de verzekering worden vergoed.
Inmiddels worden de behandelingen van de BATC therapeuten door 90% van de ziektekostenverzekeraars vergoed.